Sương mai

| 05/08/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 35 |

Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi  chúng đến ta nên cười chẳng nên khóc. Vì đó là quy luật của thế gian

HT. Thích Thanh Từ

suongmai-HT-Thich-Thanh Tu

(Visited 434 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *