Sương mai

| 19/08/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số  39

Ví như có người vì cứu cha mẹ nuốt một hoàn sắt nóng suốt trăm nghìn kiếp, khắp thân cháy rực cũng không thể nào báo đáp ân đức cha mẹ.

Kinh  Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

Suong-Mai_39

(Visited 101 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *