Sương mai

| 14/10/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 41

Cố gắng để đạt được hạnh phúc cho cá nhân mình là chuyện tự nhiên. Nhưng điều đó khác xa với chuyện vì hạnh phúc của mình mà coi thường hoặc làm cản trở hạnh phúc của người khác. Nên nhớ rằng hai điều đó rất khác biệt nhau.

Tenzin Gyatso

suong-mai

(Visited 64 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *