Sương mai

| 16/11/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số  42

Không có vấn đề chúng sinh tự nhiên trở thành thiên thần, người hoặc thú vật, mà chính lời nói, hành động, và ý nghĩ mang tính chất thiên thần, người hay cầm thú làm cho chúng sinh trở nên thiên thần, người hay cầm thú. Không những trong tương lai mà ngay cả hiện tại, chúng ta có thể trở thành thế này hay thế khác tùy theo lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta.

Đức Phật

Sương mai

(Visited 105 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *