Sương mai

| 24/12/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 47

suong-mai-47Nếu chỉ đọc nhiều kinh điển, cúng dường các bậc tu hành, thờ lạy thần linh, tự đày đọa thân thể hay bất cứ một hình thức khổ hạnh nào thì khó có thể làm cho con người trở nên thanh tịnh, sáng suốt. Chỉ có sự chế ngự tham dục, từ bỏ sân hận và loại trừ si mê mới thực là lẽ sống đúng đắn, đưa đến sự thanh tịnh và sáng suốt.

                                                                                   Thiền sư Mahasi

 

(Visited 109 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *