Sương mai

| 30/03/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 55 | Sương Mai

Khi ngồi trong con thuyền đang trôi, chúng ta thấy bờ di động. Sau đó, nếu quan sát kỹ, chúng ta thấy rằng thực ra con thuyền đang di động.

Cũng vậy, bởi vì tâm chúng ta dao động (si mê) nên khi nhìn mọi vật, chúng ta tưởng rằng tâm trí và vạn vật là vĩnh cửu. Khi tu tập và đã ổn định thân tâm, chúng ta nhận ra vạn vật đều vô thường, luôn thay đổi, do đó luôn an nhiên tự tại.

Thiền sư Đạo Nguyên

suong-mai55

(Visited 103 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *