Sương mai Padmasambhava

| 12/09/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 40

Đức hạnh hay cái xấu xa đều có chịu sự ảnh hưởng từ những mối liên hệ với bạn trong đời sống hàng ngày. Vậy chớ nên giữ mối liên lạc với người thường có lời nói, tư tưởng và hành vi xấu ác; chớ nên ở nơi có nhiều người hiềm khích với bạn và làm bạn thêm giận dữ, thêm tham muốn. Bởi những điều đó chỉ làm cho bạn tăng thêm phiền não cho mình và cho người thân yêu của bạn.

Thánh tăng  Padmasambhava

suong-mai-40

(Visited 78 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *