Sương mai

| 24/06/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 34 |

“Chúng ta không nên nghĩ rằng kẻ phá hoại là một con quỷ. Suy nghĩ đúng là người đó có những hành động tệ hại, nhưng anh ta vẫn luôn có cơ hội để sửa sai, làm điều lợi ích”                                             M. Gandhi

Sương mai

(Visited 51 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *