Sương mai

| 29/06/2015 | 0 Comments

“Chính tâm ta cần phải được thiết lập trong tất cả các căn bản thiện; chính tâm ta cần phải được tẩy rửa bằng trận mưa của sự thật; chính tâm ta cần phải được thanh tịnh khỏi những tính chất chướng ngại; chính tâm ta cần phải được làm cho mạnh mẽ bằng năng lực…”

Kinh Gandavyùha

suong-mai-83Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 83

(Visited 127 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sưu Tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *