Sương mai 30

| 19/04/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 30

Yếu tính của tình yêu là niềm vui. Hãy phát triển trạng thái tâm với đầy tình yêu thương và niềm vui, với ý nguyện làm lợi ích cho mọi người. Nếu bạn có lòng từ bi đối với con người và mọi loài, bạn sẽ thấy lòng từ bi này không phải là sự nòi suông những lời nói tốt đẹp về người hay vật nào đó…

Suong mai

(Visited 120 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai, Sưu Tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *