Mừng xuân

| 08/03/2015 | 0 Comments

MỪNG XUÂN
RỒI CÓ LÚC

Bùi Giáng 1995 (Di cảo)

Mừng Xuân

roi-co-luc

 Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 51

(Visited 124 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Category: Bùi Giáng, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *