Canh đậu ngự – Đậu ngự trộn nấm hương

| 09/05/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 15 |  Món Chay |

Canh đậu ngự & Đâu ngự trộn nấm hương và đậu khuôn | HOÀNG ANH – PHÚ XUÂN

Canh dau ngu

 

(Visited 172 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Hoàng Anh-Phú Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *