Thơ 2005

| 21/02/2012 | 0 Comments

ThơThơ | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 3

Lữ Kiều
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Nguyễn Khuê

 

Chiếc lá cuối năm

Lòng hư vô mà chiều cuối năm
Chân đi theo lối lá rơi vàng
Ôi gió đời ta sao chẳng lặng
Vẫn ngửa nghiêng hoài chiếc lá khô

Một xác phàm thôi sao nặng quá
Nặng cả hai vai, một cuộc đời
Muốn gánh dùm em niềm tuyệt vọng
Nhưng vết thương không chia được cho người

Bạn cũ gọi về trong trí nhớ
Lá vẫn bay và ta cuối năm
Đôi mắt nhung đen, hàng lệ nhỏ
Thì thôi, lá chọn đất ân cần.

 

 

(Visited 108 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Lữ Kiều, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Nguyễn Khuê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *