Sương mai

| 20/08/2014 | 0 Comments

Nếu cuộc sống của bạn toàn gặp những điều quá dễ dàng và mọi sự việc đều suôn sẻ, bạn có thể sẽ là người trượt theo tham vọng, không có điểm dừng. ..
Tenzin Gyatso

suong-maiTạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 62 Vu lan

(Visited 88 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Sương mai, Tenzin Gyatso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *