Sương mai

| 16/06/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 58

SƯƠNG MAI

Trí thông minh bẩm sinh, dù như thế nào cũng không đủ để tạo dựng tương lai cho một con người. Trí thông minh là quan trọng, nhưng nếu nó không thấm nhuần được đức vị tha, tinh thần khoan dung và những giá trị nhân bản, tình thương yêu đồng loại, thì chắc chăn nó sẽ không thể làm cho con người có được hạnh phúc, sự mãn nguyện.

Tenzin Gyatso

suong-mai

 

(Visited 133 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Sương mai, Tenzin Gyatso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *