Lý tưởng của đạo Phật

| 09/02/2015 | 0 Comments

suong-mai Ly tuong dao Phat

SƯƠNG MAI

Lý tưởng của đạo Phật rất rõ ràng là vì con người, vì hạnh phúc của con người, rất chân thực, không có gì mơ hồ và huyền bí cả. Nếu nói là thiêng liêng thì chính cuộc đời thực và những con người đang sống thực mới là thiêng liêng. Cuộc sống tự thân nó là rất thực và rất thiêng liêng. Chân lý có mặt ngay trong cuộc sống, có những người chưa tìm thấy chân lý là vì chưa thấy chứ không phải là vì không có. Như vậy, Phật giáo với cuộc đời là một. Phật giáo không thể đứng ngoài cộng đồng dân tộc được. Phật giáo phải là dân tộc, phải đứng trong cộng đồng dân tộc…

Con người sống vì hạnh phúc của mình, phải đấu tranh vì hạnh phúc. Nói đấu tranh tưởng là ghê gớm lắm. Thực ra nó cũng còn là sự phấn đấu, con người luôn luôn phải phấn đấu để đạt được những tầng bậc cao hơn, đó cũng là lẽ sống của con người… Cái quan trọng nhất chính là thời điểm, đấu tranh cũng phải đúng lúc, ngừng lại cũng phải đúng lúc, nhanh chóng cũng phải đúng lúc, chậm cũng phải đúng lúc, lên cao hay xuống thấp cũng phải đúng lúc, chứ không phải là từ bỏ. Như giáo lý nhà Phật đã dạy: Cái gì đúng mà không có lợi (cho mình, cho người và co cả hai) thì không làm; cài gì đúng và có lợi (cho mình, cho người , cho cả hai) thì nhất thiết phải làm…

Hoà thượng THÍCH CHƠN THIỆN (Theo Người đại biểu của nhân dân)

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 25

(Visited 562 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Sương mai, Thích Chơn Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *