Đọc sách Từ Đông sang Tây

| 18/12/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 9 | TRẦN TUỆ NHẪN

Doc sach tu-dong-sang-tayTừ Đông sang Tây là một tập biên khảo về khoa học xã hội và nhân văn do bốn giáo sư, học giả mà từ vài chục năm qua đã thành danh trong giới học thuật quốc tế chủ biên: Cao Huy Thuần, Nguyễn Tùng, Trần Hải Hạc, Vĩnh Sính.

Với dòng chữ trân trọng được in ở đầu sách “Tập biên khảo này được thực hiện để tặng Giáo sư Lê Thành Khôi”, tập sách này là một sự tập hợp kiểu “mélanges” gồm những bài viết về vị giáo sư lừng danh trên trường quốc tế suốt hơn nửa thế kỷ qua và về nhiều đề tài khác nhau thuộc các môn sử học, văn học, ngôn ngữ học, kinh tế học và ngành khoa học xã hội khác. Đây là những bài viết của các giáo sư, học giả, chuyên gia người Việt, Pháp, Nhật, Canada, Mỹ nổi tiếng về Việt Nam học, mà theo tinh thần của một “mélange”, vốn là những người đối với Giáo sư, đã hoặc chịu ơn dạy dỗ, hoặc chịu ảnh hưởng sâu đậm, hoặc cảm phục, đồng tình hoặc thân thiết:

John Balaban (Đại học North Carolina State, Mỹ), Pierre Brocheux (Đại học Paris 7, Pháp), Bùi Văn Nam Sơn (Nghiên cứu triết học Việt Nam), Cao Huy Thuần (Đại học Amiens, Pháp), Georges Condominas (Trường Cao học KHXH, Paris, Pháp), Đào Hữu Dũng (Đại học Quốc tế Josai, Tokyo, Nhật Bản), Charles Fourniau (Trường Cao học KHXH, Marseille, Pháp), Daniel Hemery (Đại học Paris7, Pháp), Hồng Anh (Hoạ sĩ, Paris, Pháp), Philippe Langlet (Đại học Paris 7, Pháp), Lê Bá Đảng (Hoạ sĩ, Paris, Pháp), Lê Thị Nam Trân (Trung Tâm Quốc Gia NCKH, Pháp), Nguyên Ngọc (Nhà văn, Hà Nội, Việt Nam), Nguyễn Ngọc Giao (Đại học Paris 7, Pháp), Nguyễn Huệ Chi (Viện Văn học, Hà Nội, Việt Nam), Nguyễn Phú Phong (Trung tâm Quốc gia NCKH, Pháp), Nguyễn Tài Cẩn (Đại học Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam), Nguyễn Tùng (Trung tâm Quốc gia NCKH, Pháp), Phạm Ngọc Tuấn (Hoã sĩ, Paris, Pháp), Phan Đình Diệu (Đại học Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam), Phan Huy Lê (Đại học Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam), Alain Ruscio (Trung tâm Thông tin Tư liệu Việt Nam, Pháp), Thích Thiện Niệm (Phật học đường Khuông Việt, Paris, Pháp), Trần Hải Hạc (Đại học Paris 13, Pháp), Trần Hữu Dũng (Đại học Wright State, Ohio, Mỹ), Trần Văn Khê (Trung tâm Quốc gia NCKH, Pháp), Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản), Trịnh Văn Thảo (Đại học Axi-Marseille, Pháp), Vĩnh Sính (Đại học Alberta, Canada), Vũ Quang Việt (Cục Thống kê, Liên Hiệp Quốc, Mỹ).

Ngoài ra còn một số tranh màu của ba hoạ sĩ Việt Nam tại Pháp là Hồng Anh, Phạm Ngọc Tuấn, Lê Bá Đảng và một bức thư pháp của thầy Thiện Niệm (Phật học đường Khuông Việt, Paris, Pháp). Tất cả các bài viết đều là những khảo luận rất xuất sắc, có tính chính xác cao với những lập luận vững chãi, thuyết phục; những ý tưởng sáng tạo, sắc bén; những trích dẫn phong phú, cụ thể.

Từ Đông sang Tây là một tập phẩm có giá trị, và là một tài liệu kê cứu hàng chục cuốn sách nổi tiếng về các đề tài liên hệ. Tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc bằng và tư duy, thời sự về đất nước, con người Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và những dự phòng về tương lai. Các tác giả có khảo luận trong sách đều là những trí thức người Việt nặng lòng với dân tộc, và đã góp phần làm vẻ vang đất nước qua các công trình nghiên cứu trong nhiều chục năm qua. Các tác giả nước ngoài cũng là những chuyên gia vốn trân quý, yêu mến nước Việt, lên án chủ nghĩa thực dân đế quốc. Tình cảm đó đã được nối kết hài hoà các công trình trong sự nghiệp của các tác giả và được thể hiện qua từng trang giấy của tác phẩm này. Các độc giả giới Phật giáo hẳn cũng ấm lòng vì qua tác phẩm này, tưởng chừng như gặp được sự đồng điệu khi các tác giả hoặc là những Phật tử thuần thành, hoặc là những thân hữu với Phật giáo như các Giáo sư Lê Thành Khôi, Cao Huy Thuần, Nguyễn Huệ Chi, Vĩnh Sính, Trần Văn Khê…

Ta cũng thấy rải rác trong tác phẩm phê phán cụ thể một số tư tưởng và tổ chức tôn giáo lớn, nhưng trong đó không có Phật giáo. Một số tôn giáo và tổ chức tôn giáo lớn bị phê phán vì: đã từng tham gia ủng hộ thực dân xâm lược (Charles Fourniau); làm trì trệ sự phát triển kinh tế, những tiến bộ khoa học ở châu Âu từ 1000-1500, chiến tranh với nhau, gây nhiều đau thương tang tóc (Vũ Quang Việt); sai lầm khi cho rằng trật tự thiên nhiên do Thượng đế sắp đặt và cần được áp dụng vào xã hội (Trần Hải Hạc)… Một số tác giả khẳng định vị trí, vai trò của Phật giáo đối với dân tộc: rất trân trọng Phật giáo và sự hiện diện ảnh hưởng của Phật giáo tại Việt Nam (Lê Thành Khôi); xem đạo Phật Việt Nam là “hồn Việt” (Charles Fourniau); đồng tình với quan niệm “Vẫn có một tôn giáo mà không Thượng đế và “Giáo hội”, ví dụ Phật giáo” (Philippe Langlet); ca ngợi Tuệ Trung Thượng sĩ và Thiền học Việt Nam (Nguyễn Huệ Chi)…

(Sách do Nhà Xuất bản Đà Nẵng thực hiện, in tại Xí nghiệp in Đường Sắt, khổ 16x24cm, gồm 463 trang, phát hành vào tháng 7-2005).

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 9 | TRẦN TUỆ NHẪN

(Visited 382 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Đọc sách, Trần Tuệ Nhẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *