Tag: A La hán

A La Hán vô não

| 10/06/2014 | 0 Comments
A La Hán vô não

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57 |   Những giá trị sống  |  Cao Huy Thuần Trong một xả hội đói đạo đức như hiện nay, một tấm gương giải thoát của một bậc chân tu, dù lánh đời trong thất, cũng tỏa ra ảnh hưởng trong dân, lợi ích không thua gì trăm […]

Continue Reading

Thế nào là một vị A la hán?

| 31/10/2013 | 0 Comments
Thế nào là một vị A la hán?

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 42 | Bàng Ẩn HỎI & ĐÁP Thế nào là một vị A la hán? Tôi từng nghe giảng rằng A la hán là vị đã đạt chân lý tối hậu , niết bàn, thoát khỏi sanh tử; vị A la hán so với Đức Phật thì thế nào? […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com