Tag: A-nan

Nguồn gốc nghi lễ, chức năng, ý nghĩa của lễ cúng cô hồn(tt)

| 10/10/2014 | 0 Comments
Nguồn gốc nghi lễ, chức năng, ý nghĩa của lễ cúng cô hồn(tt)

QUẢNG CHƠN Một số lớn Phật tử và người dân thường ở miền Bắc tin rằng Đức Ông có thần lực và oai đức bảo vệ các trẻ em, nhất là các em bé khó nuôi, khỏi bệnh nạn, được bình an, và tránh khỏi các điều bất trắc. Các bậc phụ huynh khi đến […]

Continue Reading

Tượng Thánh Tăng và Đức Ông chùa Mía và chùa Bút Tháp

| 26/09/2014 | 0 Comments
Tượng Thánh Tăng và Đức Ông chùa Mía và chùa Bút Tháp

TƯỢNG THÁNH TĂNG VÀ ĐỨC ÔNG CHÙA MÍA VÀ CHÙA BÚT THÁP: BIỂU HIỆN TRUYỀN THỐNG NGHỆ THUẬT LÝ TƯỞNG (tiếp theo kỳ trước) Thánh Tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc trong truyền thống nghệ thuật Phật giáo Việt Nam (Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 60) QUẢNG CHƠN Đứng về […]

Continue Reading

Tượng Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà chùa Thầy

| 17/09/2014 | 0 Comments
Tượng Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà chùa Thầy

Quảng Chơn | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 63 Điều đáng chú ý tại chùa Thầy tỉnh Hà Tây có lối tôn trí tôn tượng ngài Cấp Cô Độc khác hẳn với những chùa khác. Tại đây, ngài Cấp Cô Độc được thờ phụng cùng bàn với Thái tử Kỳ-đà. Thái tử Kỳ-đà […]

Continue Reading

Thánh tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc

| 12/09/2014 | 0 Comments
Thánh tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc

Quảng Chơn Tác phẩm và hình tượng nghệ thuật tôn giáo có thể biểu hiện một phần nào đó đời sống tâm linh và tôn giáo của một dân tộc, cũng như phản ảnh sự chuyển dạng từ một nền văn minh này qua một nền văn minh khác. Khi nghiên cứu về hình tượng […]

Continue Reading

Biểu trưng phong cách hiện thực

| 30/08/2014 | 0 Comments
Biểu trưng phong cách hiện thực

QUẢNG CHƠN  | So sánh các pho tượng Thánh Tăng và Đức Ông thờ tại các chùa ở đồng bằng Bắc bộ, hai bộ tượng chùa Sùng Ân (làng Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tình Hải Dương) có trình độ nghệ thuật tả chân tuyệt vời hơn cả. Điều ngạc nhiên nhất […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com