Tag: Ajahn Suphan

Học Thiền để thay đổi cuộc đời

| 07/11/2013 | 0 Comments
Học Thiền để thay đổi cuộc đời

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 42 Hiếu Thiện thực hiện và chuyển ngữ Thiền sư Ajahn Suphan hiện là Viện trưởng tu viện Rampoeng, Chiang Mai, Thái Lan, một địa chỉ có nhiều thiền sinh người nước ngoài đến học thiền. Tháng 5/2007, thầy đã sang Việt Nam lần đầu tiên theo lời […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com