Tag: An Dương Vương

Vài ý kiến về thời đại An Dương Vương

| 23/07/2016 | 0 Comments
Vài ý kiến về thời đại An Dương Vương

Bài & ảnh: NGUYỄN  VĂN  TOÀN Thời đại An Dương Vương  là một  “lỗ hổng” lịch sử. Tuy đã có nhiều lập luận về gốc tích của nhân vật Thục Phán và sự thành lập nước Âu Lạc được nêu ra nhưng các ý kiến vẫn trái ngược nhau. Dù sao chăng  nữa, giới sử […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com