Tag: bất nhị

Thiền Sư Goenka và phương trời thiền quán như thị (tt)

| 13/10/2014 | 0 Comments
Thiền Sư Goenka và phương trời thiền quán như thị (tt)

Nguyễn Bá Chung (Tiếp theo Thiền Sư Goenka Và Phương Trời Thiền Quán Như Thị – VHPG số 28 và hết)  4. Tại sao các trung tâm Thiền như thị lại phát triển nhanh và vững vàng nhưvậy? Nói theo lời Thiền sư Nhất Hạnh những trung tâm này đã đi như một dòng sông, và […]

Continue Reading

Thiền Sư Goenka Và Phương Trời Thiền Quán Như Thị

| 15/04/2013 | 0 Comments
Thiền Sư Goenka Và Phương Trời Thiền Quán Như Thị

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | Nguyễn Bá Chung 1. Tôi là một người tha hương đang sống nhờ ở đậu trên xứ người. Tôi có thể nói được tiếng nước người, thích ứng được vào cuộc sống nước người, và đi lại bình thường như một người bình thường trên đất […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com