Tag: Bồ Tát

Giám trai Bồ-tát

| 31/12/2016 | 0 Comments
Giám trai Bồ-tát

Bài & ảnh: TÂN  NGOẠN Đường đời là một con đường, đi, đi hoài, đi mãi mà vẫn chưa tới đích. Cũng trên con đường đó có khi ta thường xuyên đi lui, đi tới mà không nhớ hết những chi tiết xung quanh. Nhất là lúc chúng ta ngồi trên xe được người khác […]

Continue Reading

Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác

| 30/05/2016 | 0 Comments
Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác

Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG|   Trí huệ thấy huyễn Kinh Viên Giác là một kinh chuyên về trí huệ, ngay đầu đề kinh đã nói lên điều đó. Viên Giác là giác ngộ viên mãn, được dịch là The Sutra of Complete Enlightenment hay The Sutra of […]

Continue Reading

Nước từ bi

| 05/01/2016 | 0 Comments
Nước từ bi

Tsoknyi Rinpoche ++ Cái thấy đúng đắn, chân thật là cái thấy về sự hợp nhất không thể phân ly giữa tánh Không và Từ bi. Sự điên đảo khởi lên khi một điều gì đó có vẻ như vậy mà lại không như vậy, giống như việc nhận lầm sợi dây thừng là một […]

Continue Reading

Lịch sử tín ngưỡng Di Lạc tại Việt nam

| 25/02/2015 | 0 Comments
Lịch sử tín ngưỡng Di Lạc tại Việt nam

Văn hóa | GS. Nguyễn Triân | Đại học Bates (Kỳ trước) Hình tượng Bồ-tát Di Lặc trong truyền thống Phật giáo Việt Nam Trong phần này, chúng ta sẽ điểm sơ qua về lịch sủ thờ Phật Di Lặc trong tín ngưỡng Phật giáo tại Việt Nam. Trước khi bàn về vấn đề lịch […]

Continue Reading

Tứ hoằng thệ nguyện

| 01/12/2014 | 0 Comments
Tứ hoằng thệ nguyện

Tôi thường nghe quý thầy tụng bài Tứ hoằng thệ nguyện. Xin cho biết xuất xứ, ý nghĩa của bài tụng: ý nghĩa của các thệ nguyện. Ng. Đ. V | Đường Đống Đa, Huế Hình ảnh vị Bồ-tát được nêu cao trong Phật giáo Đại thừa (khoảng một vài thế kỉ sau khi Đức […]

Continue Reading

Quán Thế Âm thấy mùi thơm

| 08/10/2013 | 0 Comments
Quán Thế Âm thấy mùi thơm

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 40 | Cao Huy Thuần  (Viết nhân đọc “Sự tích Đức Quán Thế Âm trong kinh điển và kho tàng văn học Việt Nam”của Lệ Như-tựa của VHPG). Trong bài thơ “Đi chùa Hương”của Nguyễn Nhược Pháp được yêu thích trong văn học sử thời trước năm 1945, […]

Continue Reading

Mà còn trần gian thế

| 18/02/2012 | 0 Comments
Mà còn trần gian thế

BS Đỗ Hồng Ngọc| Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 3 Ngày càng có nhiều lọai bệnh tật do hành vi, do lối sống gây ra, những thứ bệnh không chỉ ở thân mà còn ở tâm, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau, không thể dùng thuốc mà chữa được, cho nên […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com