Tag: Candrakirti

Làm phát sinh các nguyên nhân của hạnh phúc

| 15/05/2015 | 0 Comments
Làm phát sinh các nguyên nhân của hạnh phúc

TENZIN GYATSO Tất cả mọi cá thể đều bình đẳng với nhau trong việc tìm kiếm hạnh phúc và lẩn tránh khổ đau, đó là bản năng và quyền hạn của mỗi cá thể. Phương pháp giúp thực hiện ước vọng đó là cách tìm hiểu những nguyên nhân nào, những điều kiện nào sẽ […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com