Tag: cát bụi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

| 20/09/2013 | 0 Comments
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 40 Tùy bút | Hoàng Tá Thích Ngay khi nguyên tử, phân tử còn là một ý niệm, thì con người đã biết mọi vật được cấu tạo bằng những vi thể không thể thấy bằng mắt thường. Khi chưa có kính hiển vi, người ta cũng đã […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com