Tag: chân thiện mỷ

Nền tảng nếp sống chân – thiện – mỹ

| 27/10/2014 | 0 Comments
Nền tảng nếp sống chân – thiện – mỹ

NGUYÊN MAI Con người ta sinh ra ở đời mà gặp Phật-Pháp-Tăng là một may mắn rất lớn. Bởi lẽ Phật – Pháp – Tăng là chân-thiện-mỹ, là nguồn cảm hứng chân thực đầy khích lệ cho ước mong chân – thiện – mỹ. Do đó, người nào mong ước được chân-thiện-mỹ thì Phật-Pháp-Tăng là […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com