Tag: chất lượng

Đánh giá chất lượng cuộc sống

| 14/12/2012 | 0 Comments
Đánh giá chất lượng cuộc sống

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 23 |   BS. Đỗ Hồng Ngọc Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO) từ năm 1946, đã đưa ra một định nghĩa về sức khỏe được công nhận rộng rãi cho đến ngày nay như sau: Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being; bien-etre) […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com