Tag: chùa Sùng Ân

Thánh tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc

| 12/09/2014 | 0 Comments
Thánh tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc

Quảng Chơn Tác phẩm và hình tượng nghệ thuật tôn giáo có thể biểu hiện một phần nào đó đời sống tâm linh và tôn giáo của một dân tộc, cũng như phản ảnh sự chuyển dạng từ một nền văn minh này qua một nền văn minh khác. Khi nghiên cứu về hình tượng […]

Continue Reading

Biểu trưng phong cách hiện thực

| 30/08/2014 | 0 Comments
Biểu trưng phong cách hiện thực

QUẢNG CHƠN  | So sánh các pho tượng Thánh Tăng và Đức Ông thờ tại các chùa ở đồng bằng Bắc bộ, hai bộ tượng chùa Sùng Ân (làng Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tình Hải Dương) có trình độ nghệ thuật tả chân tuyệt vời hơn cả. Điều ngạc nhiên nhất […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com