Tag: Chùa Thắng Duyên

Thăm chùa Thánh Duyên

| 17/12/2011 | 0 Comments
Thăm chùa Thánh Duyên

NGUYỄN QUẢNG TUÂN | Tôi đã đi thăm các chùa ở Huế nhiều lần, kể từ lần đầu tiên ra chấm thi năm 1955, nhưng có chùa Thánh Duyên ở xa thành phố mấy chục cây số nên chưa có dịp tới được. Mãi đến kỳ Festival Huế 2004 tôi mới thực hiện được ý định. […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com