Tag: chúng sanh

Biết như không biết làm như không làm

| 26/08/2016 | 0 Comments
Biết như không biết làm như không làm

NGUYỄN  HỮU  ĐỨC ++ Cách đây không lâu, trên mạng xôn xao về bài toán “tính tuổi thuyền trưởng” dành cho học sinh lớp Hai với nội dung như sau: “Trên tàu thủy có 45 con cừu, 5 con rớt xuống biển. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”. Ở ta hiện nay có nhiều điều […]

Continue Reading

Vậy mà chẳng phải vậy

| 21/03/2013 | 2 Comments
Vậy mà chẳng phải vậy

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | ĐỖ HỒNG NGỌC Lại nói Tu Bồ Đề kính cẩn đặt hai câu hỏi với Phật: “…làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm?” thì Phật bảo rằng không có gì khó cả, các vị Đại Bồ tát đều hàng […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com