Tag: Đại Bi

Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác

| 30/05/2016 | 0 Comments
Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác

Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG|   Trí huệ thấy huyễn Kinh Viên Giác là một kinh chuyên về trí huệ, ngay đầu đề kinh đã nói lên điều đó. Viên Giác là giác ngộ viên mãn, được dịch là The Sutra of Complete Enlightenment hay The Sutra of […]

Continue Reading

Chùa thờ cốt

| 23/09/2014 | 0 Comments
Chùa thờ cốt

 Hạnh Đoan Tốt nghiệp trường Cao cấp Phật học, chị về trụ trì một ngôi chùa ven đô. Bạn tu và các nữ sinh viên trẻ cần chỗ ở để học tiếp tục, thế là chị cho tá túc. Chị chưa đến 30 nên chưa già, là thũ lĩnh trong đám khách tạm trú sáu-bảy […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com