Tag: Đại thừa

Tản mạn về kinh Đại thừa

| 30/03/2017 | 0 Comments
Tản mạn về kinh Đại thừa

VŨ THẾ  NGỌC | Trong truyền thống  Phật giáo Đại thừa, kinh Viên Giác luôn luôn được các bậc cổ đức kính trọng. Đặc biệt, đối với Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, kinh Viên Giác là một khóa bản căn yếu mà mọi người trong tông môn đều tham học. Viên Giác kinh là […]

Continue Reading

Tôn giáo phục vụ cho hạnh phúc

| 31/12/2013 | 0 Comments
Tôn giáo phục vụ cho hạnh phúc

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 47 | TENZIN GYATSO – PHƯƠNG THANH trích dịch Trên địa cầu có hơn 5 tỷ người, và theo tôi, có thể phân biệt thành 3 loại: Một phần ba có tín ngưỡng tôn giáo, một phần ba bác bỏ hoặc khinh bỉ và xem tôn giáo như […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com