Tag: dân tộc

Phật giáo và nỗi niềm dân tộc

| 14/03/2016 | 0 Comments
Phật giáo và nỗi niềm dân tộc

ĐIỂM NHÌN | N-PHÚ XUÂN ■ Những năm gần đây, châu Á đang vươn mình trong sức mạnh kinh tế. Các nhà kinh tế thế giới nói rằng thế kỷ 21 là thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương. Và ở thế kỷ 21, sức mạnh kinh tế của châu Á là lớn nhất, là cực […]

Continue Reading

Thánh tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc

| 12/09/2014 | 0 Comments
Thánh tăng A Nan và Đức Ông Cấp Cô Độc

Quảng Chơn Tác phẩm và hình tượng nghệ thuật tôn giáo có thể biểu hiện một phần nào đó đời sống tâm linh và tôn giáo của một dân tộc, cũng như phản ảnh sự chuyển dạng từ một nền văn minh này qua một nền văn minh khác. Khi nghiên cứu về hình tượng […]

Continue Reading

Hồn nước

| 27/02/2014 | 0 Comments
Hồn nước

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 36 | NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG |   Châu Sa Chúng tôi cảm thấy phấn khởi vô cung trước những khối óc và trái tim đầy nhiệt huyết của lớp tuổi trẻ trong môi trường kinh tế năng động hiện nay. Với bộ óc thông minh họ thành […]

Continue Reading

Đoạn đường đi vào lịch sử dân tộc

| 19/12/2013 | 0 Comments
Đoạn đường đi vào lịch sử dân tộc

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 9 | TRỊNH VĂN THẢO Trao Đổi Với Giáo Sư Lê Thành Khôi Đôi nét về   đoạn đường đi vào lịch sử dân tộc LTS: Sinh trưởng trong một gia đình theo truyền thống Nho giáo và đạo Phật, lại được đào tạo đa ngành rất vững chắc, […]

Continue Reading

Một bảo tàng nghệ thuật tinh hoa của dân tộc

| 17/11/2013 | 0 Comments
Một bảo tàng nghệ thuật tinh hoa của dân tộc

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 42 | LÀM SAO BẢO VỆ KHO TÀNG ĐIÊU KHẮC CỔ? NGUYỄN BỈNH QUÂN Nếu như có một bảo tàng mỹ thuật Phật giáo để sưu tập, bảo quản và trưng bày giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật Phật giáo một cách hệ thống thì tốt biết […]

Continue Reading

Phật giáo đóng góp vào việc xây dựng phát triển Văn Hóa dân tộc

| 21/01/2012 | 0 Comments
Phật giáo đóng góp  vào việc xây dựng phát triển Văn Hóa dân tộc

Điều quan trọng nhất trong sự đóng góp của Phật giáo không phải là với tư cách một thiết chế tôn giáo có tính chất biểu tượng mà chính là với tính chất của một nền văn hoá chiều sâu có khả năng tác động sâu sắc, nuôi dưỡng và phát triển đời sống tâm […]

Continue Reading

Vài ý kiến về bảo tồn và phát huy Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam

| 09/12/2011 | 0 Comments
Vài ý kiến về bảo tồn và phát huy Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam

Võ Đình Cường +++ Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 1 Trong suốt hai ngàn năm qua, Phật giáo đã hòa quyện vào lòng dân tộc, dung hợp với tín nguyện bản địa cũng như các tư tưởng khác, tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước, từ đó hình thành […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com