Tag: Đạo Bà-la-môn

Số phận lạ lùng của Phật giáo

| 29/07/2014 | 0 Comments
Số phận lạ lùng của Phật giáo

Philippe Cornu Hiện nay, tuy Phật giáo phát triển rộng, có khoảng 700 triệu tín đồ trên toàn thế giới, nhưng lại biến mất trên đất nước Ấn độ, nơi mà trước đó Phật giáo từng là một trào lưu tinh thần chính yếu, suốt cho đến thế kỷ thứ X. Tại sao lại xảy […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com