Tag: Đệ nhất Tăng Thống

Hoa ngọc lan

| 12/03/2015 | 0 Comments
Hoa ngọc lan

Thích Chơn Thiện Kỷ niệm thời trẻ là kỷ niệm khó quên. Mỗi lần nhớ Huế là mỗi lần tôi nhớ hoa ngọc lan. Một hôm viếng chùa, một đại đức đã đọc và giảng bài thơ chữ Nho trên vách cho tôi nghe. Tác giả bài thơ là nhà chí sĩ Phan Bội Châu. […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com