Tag: duyên khởi

Tản mạn về văn hóa & phát triển xã hội

| 02/03/2016 | 0 Comments
Tản mạn về văn hóa & phát triển xã hội

THÍCH CHƠN THIỆN ■  I. TỔNG QUAN Nếp sống, nếp nghĩ của con người đã làm nên văn hóa của các địa phương với các khác biệt về phát triển và tốc độ phát triển. Nếp nghĩ, tư tưởng, thì dẫn lối hành động. Nó hình thành từ sự vận hành của ngôn ngữ, chịu […]

Continue Reading

Giáo lý duyên khởi – Nền tảng của giáo dục Phật giáo

| 22/10/2015 | 0 Comments
Giáo lý duyên khởi – Nền tảng của giáo dục Phật giáo

Phật học và Triết học | Thích Giác Toàn ++ I.Giáo lý Duyên khởi là nguyên lý chủ đạo của tư tưởng Phật giáo Duyên khởi là chân lý được chư Phật chứng ngộ và trở thành một truyền thống chứng ngộ. Chính Đức Phật Thích ca đã chứng ngộ chân lý này và Ngài […]

Continue Reading

Duyên khởi và tính bất khả phân của hiện tượng

| 28/11/2013 | 0 Comments
Duyên khởi và tính bất khả phân của hiện tượng

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22  | Khoa học và Phật giáo Ý niệm về duyên khởi là cái nhìn trung tâm của Phật giáo về bản chất của thực tại. Nó chỉ rõ rằng “không có gì hiện hữu một cách tự thân, hoặc do bởi chính nó”. Một vật thể chỉ […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com