Tag: Einstein

Einstein con đường hài hòa Đông phương

| 08/06/2014 | 0 Comments
Einstein con đường hài hòa Đông phương

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57 | Nguyễn Thế Đăng Ở đây chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào tác phẩm Einstein của Nguyễn Xuân Xanh, NXB TP.HCM, 2007. Đây là cuốn sách có lẽ là hay nhất viết bằng tiếng Việt về cuộc đời Einstein. Nếu được in ở Tây phương, nó […]

Continue Reading

Giá trị đích thực của một con người

| 02/06/2014 | 0 Comments
Giá trị đích thực của một con người

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57 Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi: anh ta đã đạt đến chỗ giải phóng khỏi Cái Tôi đến mức độ nào và theo nghĩa gì.  A. Einstein (Mein Weltbild)   Bài cùng chủ đề: Đêm dài với người thức […]

Continue Reading

Sự xuất hiện của Phật giáo ở Phương tây

| 16/10/2012 | 0 Comments
Sự xuất hiện của Phật giáo ở Phương tây

SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHẬT GIÁO Ở PHƯƠNG TÂY NHẰM ĐÁP ỨNG                  CHO NHỮNG KHỦNG HOẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  GS . TS. R. CLARK ,  Đại học  Stanford, CA, HOA KỲ   (Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 20)  Trong suốt 150 năm qua, tại các quốc gia Tây phương đã […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com