Tag: Giàu nghèo

Ý nghĩa của sự giàu có trong Phật giáo

| 17/04/2016 | 0 Comments
Ý nghĩa của sự giàu có trong Phật giáo

P. A. Payautto | Mặc dù người ta thường cho rằng Phật giáo là tôn giáo khổ hạnh, thực ra sự khổ hạnh đã được Đức Phật thực hành rồi từ bỏ trước khi Ngài đạt tới giác ngộ. Trong phạm vi có liên quan đến Phật giáo, ý nghĩa của từ ‘khổ hạnh’ khá […]

Continue Reading

Làm giàu

| 22/10/2013 | 0 Comments
Làm giàu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 41 TÂM NGỌC Thường thì trong công cuộc mưu sinh, làm ăn chân chính vốn đã rất vất vả. Làm giàu chân chính lại càng vất vả hơn. Vậy mà hình như  ai cũng mong muốn làm giàu. Động cơ ấy là gì? Theo tôi trừ một vài […]

Continue Reading

Đói nghèo không phải do người nghèo tạo ra

| 23/11/2012 | 0 Comments
Đói nghèo không phải do người nghèo tạo ra

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo  số 22   | Điểm nhìn |    Nobel Hòa Bình – Giáo sư Muhammad Yunus  |   Ngọc Hiền Giáo sư Muhammad Yunus đã từng tâm sự trên tạp chí Văn Hóa Phật Giáo: “Gần 3 thập kỷ qua , tôi vẫn đang bàn về việc xây dựng một thế […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com