Tag: Goenka

Truyền thống tâm linh phổ quát vì hòa bình

| 18/12/2015 | 0 Comments
Truyền thống tâm linh phổ quát vì hòa bình

S.N.Goenka ■ Lời giới thiệu: Ngài Satya Narayan Goenka, là một vị giảng sư cư sĩ chuyên về thiền Vipassana (thường được biết dưới tên thiền Minh Sát Tuệ). Mặc dù là người Ấn Độ, ngài sinh trưởng ở Burma (nay là Myanmar) và ngay sau Thế chiến thứ hai, ở độ tuổi chưa tới […]

Continue Reading

Tôi học Thiền

| 16/12/2014 | 0 Comments
Tôi học Thiền

NGUYỄN THỊ ĐẤU | “Tập tễnh người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng chõng cũng đi… học Thiền Vipassana”. Vipassana là nhìn thấy sự việc “đúng như thật “. Học để nhìn thấy sự việc” đúng như thật”, để an trú trong hiện tại, để “biết mình”, để bớt khổ… như Đức Phật đã […]

Continue Reading

Vipassana và sự thay đổi trong xã hội

| 12/11/2014 | 0 Comments
Vipassana và sự thay đổi trong xã hội

THIỀN TUỆ (Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 66) Việc thay đổi xã hội phải bắt đầu từ cá nhân. Thay đổi xã hội thì không thể hoàn toàn dựa vào thuyết giảng giáo lý. Kỷ luật và hành vi đạo đức không thể áp đặt vào học sinh chỉ bằng sách vở. Người […]

Continue Reading

Quán sát sự thật tâm trở nên bén nhạy

| 10/11/2014 | 0 Comments
Quán sát sự thật tâm trở nên bén nhạy

DIỆU LIÊN LÝ THU LINH  Dịch   (Tạp Chí văn Hóa Phật Giáo số 66) Thiền sư S.N. Goenka đã giảng dạy về thiền Minh Sát (Vipassana) hơn ba mươi mốt năm và rất nổi tiếng, có lẽ vì những khóa tu thiền tích cực 10 ngày của Thiền sư, được tổ chức tại các trung […]

Continue Reading

Thiền Sư Goenka và phương trời thiền quán như thị (tt)

| 13/10/2014 | 0 Comments
Thiền Sư Goenka và phương trời thiền quán như thị (tt)

Nguyễn Bá Chung (Tiếp theo Thiền Sư Goenka Và Phương Trời Thiền Quán Như Thị – VHPG số 28 và hết)  4. Tại sao các trung tâm Thiền như thị lại phát triển nhanh và vững vàng nhưvậy? Nói theo lời Thiền sư Nhất Hạnh những trung tâm này đã đi như một dòng sông, và […]

Continue Reading

Thiền Sư Goenka Và Phương Trời Thiền Quán Như Thị

| 15/04/2013 | 0 Comments
Thiền Sư Goenka Và Phương Trời Thiền Quán Như Thị

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | Nguyễn Bá Chung 1. Tôi là một người tha hương đang sống nhờ ở đậu trên xứ người. Tôi có thể nói được tiếng nước người, thích ứng được vào cuộc sống nước người, và đi lại bình thường như một người bình thường trên đất […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com