Tag: hóa thân

Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời về hóa thân và tái sinh

| 06/03/2014 | 0 Comments
Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời về hóa thân và tái sinh

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 36 | ĐIỂM NHÌN |  Nguyên Giác dịch  “Tôi luôn luôn tự xem mình như một nhà sư Phật giáo đơn giản. Tôi cảm thấy như thế mới là tôi thật. Tôi cảm thấy rằng Đạt Lai Lạt Ma với cương vị nhà cầm quyền thế gian là […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com