Tag: Hòa thượng Thánh Nghiêm

Những dấu chân đầu tiên trên tuyết

| 08/10/2015 | 0 Comments
Những dấu chân đầu tiên trên tuyết

Hòa thượng Thánh Nghiêm (1930-2009) là người tiên phong trong cuộc hoằng dương chánh pháp hàng đầu của thời đại ngày nay. Là một trong những bậc thánh tăng nổi tiếng của thế kỳ XXI, ngài đã tổ chức nhiều cơ sở Phật giáo tầm cỡ ở Mỹ và Úc, tạo niềm tin Phật pháp […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com