Tag: Hồi giáo

Bhimrao Ramji Ambedkar người giúp Phật giáo hồi sinh ở Ấn Độ

| 24/06/2015 | 0 Comments
Bhimrao Ramji Ambedkar người giúp Phật giáo hồi sinh ở Ấn Độ

Nguyễn Đức Tiến Phật giáo hoàn toàn biến mất trên bán lục địa Ấn Độ từ thế kỷ XIII. Hơn bảy thế kỷ nằm im trong quên lãng, Phật giáo đã hồi sinh trên phần đất này. Sự hồi sinh đó nhờ vào công trình của một con người khác thường là Bhimrao Ramji Ambedkar […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com