Tag: Huệ Năng

Trung đạo qua hai bài thơ

| 05/06/2013 | 0 Comments
Trung đạo qua hai bài thơ

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 32 | CAO HUY THUẦN Thân tặng TTNT Huệ Năng đang gánh củi bỗng nghe được câu kinh mà ngộ. Ông xin vào tu trong chùa, suốt tám tháng chỉ được thầy giao cho công việc giã gạo dưới bếp. Ngày kia, thầy họp Tăng chúng, bảo mỗi […]

Continue Reading

Gươm báu trao tay

| 09/03/2013 | 0 Comments
Gươm báu trao tay

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 26 |BS, Đỗ Hồng Ngọc Lại nói về Tu Bồ Đề đang ngồi giữa “hội trường” bỗng đứng phắt dậy cung kính chắp tay cúi chào đức Phật và lớn tiếng ca ngợi: “Thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt diệu!. Thật xưa nay chưa từng có. Như […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com