Tag: khủng hoảng

Trong bước ngoặt của một nền văn minh (trích)

| 05/01/2015 | 0 Comments
Trong bước ngoặt của một nền văn minh (trích)

NGUYỄN THẾ ĐĂNG Cuộc khủng khoảng của con người là sự không thể liên thông với thế giới tâm linh, chiều sâu của tâm thức mình, do đó mà bất an, giành giựt, hiếu chiến, tìm kiếm thỏa mãn một cách vô vọng nơi thế giới giác quan và ý thức. Những cuộc tìm kiếm, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com