Tag: Kim Cang

Và như thế

| 06/08/2014 | 0 Comments
Và như thế

“VÀ NHƯ THẾ” (Viết tiếp về Kim Cang Bát – nhã) | ĐỖ HỒNG NGỌC Như đã nói, học hỏi, nghiền ngẫm Kim Cang, một người bình thường như tôi hết chưng hửng này đến chới với khác, nhưng chưa có lúc nào chưng hửng và chới với như lúc đọc đến phần kết của […]

Continue Reading

Chẳng một chẳng khác…

| 14/01/2014 | 0 Comments
Chẳng một chẳng khác…

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 47 ĐỖ HỒNG NGỌC (Viết về Kim Cang) Học Kim Cang, tôi cứ giật mình đánh thót. Đang hào hứng thì bị “giội” ngay một gáo nước lạnh, đang mơ màng thì bị giựt tóc mai, đang ngon trớn thì bị khựng lại, vừa định chê bai thì […]

Continue Reading

Ngưỡng vọng Như Lai

| 26/06/2013 | 0 Comments
Ngưỡng vọng Như Lai

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 34 | ĐỨC PHẬT CỦA TÔI     Uyển Nhi Tôi học kinh Kim Cang trong những ngày háo hức chuẩn bị cho Lễ Đản sinh của Như Lai. Nhưng thay vì nắm được chủ ý của kinh là “không trụ vào đâu để sinh tâm”thì tôi cứ hình […]

Continue Reading

Ưng vô sở trụ

| 12/06/2013 | 0 Comments
Ưng vô sở trụ

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 32 | LỜI PHẬT TRONG CUỘC SỐNG BS Đỗ Hồng Ngọc Một lần nọ, tôi hỏi một vị Sư “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” có phải là câu hay nhất trong kinh Kim Cang không thì Sư nhẹ nhàng bảo không, trong kinh Kim Cang […]

Continue Reading

Vậy mà chẳng phải vậy

| 21/03/2013 | 2 Comments
Vậy mà chẳng phải vậy

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | ĐỖ HỒNG NGỌC Lại nói Tu Bồ Đề kính cẩn đặt hai câu hỏi với Phật: “…làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm?” thì Phật bảo rằng không có gì khó cả, các vị Đại Bồ tát đều hàng […]

Continue Reading

Gươm báu trao tay

| 09/03/2013 | 0 Comments
Gươm báu trao tay

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 26 |BS, Đỗ Hồng Ngọc Lại nói về Tu Bồ Đề đang ngồi giữa “hội trường” bỗng đứng phắt dậy cung kính chắp tay cúi chào đức Phật và lớn tiếng ca ngợi: “Thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt diệu!. Thật xưa nay chưa từng có. Như […]

Continue Reading

Nói không được

| 26/09/2012 | 0 Comments
Nói không được

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 16 |  BS. ĐỖ HỒNG NGỌC Đọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hòa thượng tên là “Nói Không Được” rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hòa thượng Bất Khả […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com