Tag: Kim Dung

Về Nhất Đăng đại sư trong tiểu thuyết Kim Dung

| 05/11/2012 | 0 Comments
Về Nhất Đăng đại sư trong tiểu thuyết Kim Dung

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 22    |  Nguyễn Anh Huy                                         NHẤT ĐĂNG ĐẠI SƯ TRONG TIỂU THUYẾT    KIM DUNG  Từ nhầm lẫn đến ngộ nhận Đọc bài viết “Nhân vật Đoàn hoàng gia – Nhất Đăng đại sư trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung dưới cái nhìn của các sử […]

Continue Reading

Nói không được

| 26/09/2012 | 0 Comments
Nói không được

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 16 |  BS. ĐỖ HỒNG NGỌC Đọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hòa thượng tên là “Nói Không Được” rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hòa thượng Bất Khả […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com