Tag: Kinh tạng

Đọc tác phẩm Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

| 18/08/2016 | 0 Comments
Đọc tác phẩm Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

THÍCH NHƯ ĐIỂN ** Trưa ngày 5 tháng 7 năm 2016, sau lễ khai mạc khóa An cư kiết đông lần thứ 17 của Giáo hội Úc châu tại tu viện Quảng Đức, là lễ Quá đường đầu tiên của trường Hạ. Hôm đó chính Đạo hữu Giáo sư Nguyên Nhật Trần Như Mai đã […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com