Tag: kinh Trung bộ

Chút tin còn lại

| 21/12/2016 | 0 Comments
Chút tin còn lại

NGUYÊN VĂN | Ví như, này Bhaddali, một người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con huyết thống bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy nghĩ như sau: ‘Chớ để cho con mắt còn lại này bị đoạn diệt’. Cũng vậy, này Bhaddali, ở đây Tỳ-kheo còn sống trong Tăng chúng […]

Continue Reading

Dập tắt mồi lửa bên trong

| 22/10/2016 | 0 Comments
Dập tắt mồi lửa bên trong

NGUYÊN  HỶ | Đức Phật  bảo  cho  chúng  ta  rằng  có ba ngọn  lửa vô hình ngày đêm  thiêu  cháy con người và thế gian này, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Trong bài kinh dạy cho hơn 1.000 tu sĩ theo  đạo thờ lửa ở Gàya, bậc Giác ngộ nhấn mạnh: “Tất […]

Continue Reading

Đối xử công bằng với chính mình

| 31/08/2016 | 0 Comments
Đối xử công bằng với chính mình

NGUYÊN  TỪ ++ Mục đích của đạo Phật là giúp con người hiểu rõ bản thân mình cũng như thế giới chung quanh để thiết lập một đời sống hạnh phúc an lạc, thoát ly mọi phiền não khổ đau. Đó chính là nhận thức về khổ đau và thực hành con đường đưa đến […]

Continue Reading

Tu tâm đón nhận thực hư chuyện đời

| 19/12/2014 | 0 Comments
Tu tâm đón nhận thực hư chuyện đời

DIỆU BỬU Mong cuộc đời mãi bình yên là việc không có, giống như mong gió không thổi vậy. Gió không thổi thì không có sự sống. Gió phải theo lối gió thì sự sống mới diễn tiến và tồn tại. Gió cần cho sự sống, nhưng chẳng may gió lớn quá thì cuộc đời […]

Continue Reading

Dấu hiệu của sự thăng tiến đạo đức

| 04/07/2014 | 0 Comments
Dấu hiệu của sự thăng tiến đạo đức

NGUYÊN LẠC Đọc các bản kinh Phật còn lưu lại trong kinh tạng Pali, chúng ta thấy dân chúng Ấn Độ thời Phật tại thế có lối sống và suy nghĩ thật hiền lương, minh triết. Dấu hiệu của một nếp sống hiền minh như vậy biểu lộ không chỉ ở tấm lòng khao khát […]

Continue Reading

Nay vui đời sau vui

| 30/05/2014 | 0 Comments
Nay vui đời sau vui

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57 |  Phật pháp | An Đức Hạnh phúc là mong ước lớn nhất của cuộc sống, theo đó mọi dự án nỗ lực cua con người được đặt để và thức hiện. Hết thảy mọi toan tính nỗ lực của con người nếu không phải để đáp […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com