Tag: Luân hồi

Vấn đề tái sinh

| 22/03/2016 | 0 Comments
Vấn đề tái sinh

GRANVILLE DHARMAWARDENA 1 Tôi đã đọc những bức thư được ngài Dharmapala Senaratne, chủ tịch Hội Các Nhà Duy lý Sri Lanka, viết về vấn đề trên được đăng tải trên các số báo ngày 20 tháng Mười và ngày 2 tháng Mười Hai năm 2009 của tờ The Island. Bản chất gây tranh cãi […]

Continue Reading

Quan Điểm Tái Sanh, Luân Hồi và Trợ Tử Theo Đạo Phật

| 30/09/2014 | 1 Comment
Quan Điểm Tái Sanh, Luân Hồi và Trợ Tử Theo Đạo Phật

Tâm Hà Lê Công Đa Các lý thuyết tôn giáo cũng như các nhà khoa học đã cố gắng đưa ra những lý giải khác nhau về nguồn gốc xuất hiện của con người trên trái đất này. Phải chăng con người là sản phẩm do Thượng Đế tạo dựng hay chỉ là một giống […]

Continue Reading

Nghiệp chướng và giải thoát

| 11/06/2014 | 0 Comments
Nghiệp chướng và giải thoát

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57 Tôi được biết Đức Phật dạy rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật; nhưng hạng Nhất-xiển-đề thì vì nghiệp chướng quá nặng nên không bao giờ có thể đạt giải thoát được. Xin được giải thích.                                           Th. Nh. , đường […]

Continue Reading

Thế nào là luân hồi

| 30/08/2013 | 2 Comments
Thế nào là luân hồi

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 39 Vu Lan | THÍCH THIỆN CHÂU Luân hồi (Samsàra): là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn tiến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó, khi nào còn […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com