Tag: Lý Ngư

Giới Tử Viên cảnh giới của Lý Ngư

| 21/06/2015 | 0 Comments
Giới Tử Viên cảnh giới của Lý Ngư

Phạm Hoàng Quân Giới Tử Viên là tên một khu vườn tại Kim Lăng (Nam Kinh) được tạo dựng năm 1662 bởi Lý Ngư, nghĩa là “Khu vườn nhỏ bằng hạt cải”, lấy ý từ câu kinh Duy Ma , phẩm thứ 6, “Bất tư nghị”: “Tu Di chí cao quảng nạp giới từ trung, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com